🇨🇭🇺🇦24 березня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи на суму близько 5️⃣,7️⃣5️⃣ мільярда швейцарських франків (6,17 мільярда доларів), на які поширюються санкції, і ця сума, ймовірно, зросте, заявив урядовець у четвер.

“Сьогодні я вперше можу надати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогоднішній день SECO Staatssekretariat für Wirtschaft SECO було повідомлено про кошти та активи на загальну суму близько 5,750 мільярда швейцарських франків”, – сказав Ервін Боллінгер Erwin Bollinger, старший посадовець Держави. Агенція Секретаріату з економічних питань (SECO), що наглядає за санкціями.

Це включало ряд об’єктів нерухомості в кантонах, які слугували туристичними курортами, сказав він на прес-конференції в Берні.

До цього часу SECO відмовлялася оцінювати розміри активів, заморожених або потенційно підданих санкціям, оскільки нейтральна країна почала приймати санкції Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну.

«Наведена цифра, що перевищує 5 мільярдів франків, відноситься до суми на теперішній час», – зазначив Боллінджер. «З надходженням нових повідомлень та потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, які також припускає Швейцарія, цілком ймовірно, що ця цифра буде зростати».

Президент України Володимир Зеленський посилив тиск на Швейцарію – популярне місце для московської еліти і російське багатство – щоб швидше виявляти та заморожувати активи сотень росіян, які потрапили під санкції. читати більше

За оцінками банківського лобі Швейцарії, його банки володіють до 213 мільярдів доларів російського багатства.

Однак фактично пошук активів для заморожування є бюрократичним головним болем.

SECO зіткнулася з критикою за недостатню підготовку та нестачу персоналу для обробки звітів, які переповнюють агентство, навіть коли журналісти перевіряють чиновників щодо подальших активів, які, ймовірно, прослизають через тріщини.

«Ми не можемо просто відправитися в рибальську експедицію і зібрати матеріал з кожного урядового відомства», – сказав Боллінджер.

«Так само, як у дорожньому русі: є правила, яких треба дотримуватися, навіть якщо на кожному світлофорі не стоїть поліцейський».

Регіональні чиновники висловлюють розгубленість щодо виконання санкцій, вказуючи на відсутність чітких директив. Боллінджер визнав, що покращення можна зробити.

Банки перевіряють записи, щоб упевнитися, що ніхто, який потрапив під санкції, не прослизає через тріщини. Наприклад, Credit Suisse (CSGN.S) звернулася за дозволом на те, щоб дозволити 20 співробітникам відділу відповідності працювати вночі, у вихідні та святкові дні.

Боллінджер застеріг від припущення, що сотні мільярдів російських багатств, затриманих у Швейцарії, підпадають під санкції.

«Не кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має активи в Швейцарії», – сказав він. «І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно перебуває в санкційних списках».

(1 долар = 0,9320 швейцарських франків)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🇨🇭🇺🇦〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ZURICH, March 24 – Switzerland has frozen around 5.75 billion Swiss francs ($6.17 billion) worth of Russian assets covered by sanctions, and that amount is likely to rise, a government official said on Thursday.

“Today, for the first time, I can give you an indication of the amount of frozen funds. To date, SECO has been notified of funds and assets totalling around 5.750 billion Swiss francs,” said Erwin Bollinger, a senior official at the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) agency overseeing sanctions.

That included a number of properties in cantons which served as tourism resorts, he told a news conference in Bern.

SECO had until now declined to estimate the extent of assets frozen or potentially subject to sanctions since the neutral country began adopting European Union sanctions against Russia over its invasion of Ukraine.

“The cited number of far over 5 billion francs relates to a snapshot in time,” Bollinger noted. “With further reports coming in and potential additions to EU sanctions lists, which Switzerland would also assume, it is likely this number will rise further.”

Ukraine President Volodymyr Zelenskiy has heaped pressure on Switzerland — a popular destination for Moscow’s elite and a holding place for Russian wealth — to more quickly identify and freeze assets of hundreds of sanctioned Russians.

Its banks hold up to $213 billion of Russian wealth, Switzerland’s bank lobby estimates. read more

However, actually finding assets to freeze is a bureaucratic headache.

SECO has faced criticism for being underprepared and understaffed to handle the reports swamping the agency, even as journalists quiz officials over further assets likely slipping through the cracks.

“We can’t just go on a fishing expedition and collect material from every government department,” Bollinger said.

“It’s the same as in road traffic: there are rules that have to be followed, even without a police officer standing at every traffic light.”

Regional officials have expressed confusion over implementing the sanctions, pointing to a lack of clear directives. Bollinger acknowledged improvements could be made.

Banks are combing through records to ensure no one under sanctions slips through the cracks. Credit Suisse (CSGN.S), for instance, has sought permission to let 20 compliance staff work nights, weekends and holidays.

Bollinger cautioned against assuming that the hundreds of billions of Russian wealth parked in Switzerland was all subject to sanctions.

“Not every sanctioned individual or entity has assets in Switzerland,” he said. “And, on the other hand, not every Russian who holds assets in Switzerland is simultaneously on the sanctions lists.”

($1 = 0.9320 Swiss francs)

Посольство України в Швейцарії
Ukrainian-Swiss Business Association

Об’єднання організацій роботодавців України
Организація роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів

World Woman Club Ukraine
World Woman Club Kyiv

Lucky Ukraine 🇺🇦

Від Олеся Тарасенко

Олеся Тарасенко - засновниця 1-го блог журналу України LuckyUkraine, голова Клубу успішних жінок - Київ, ведуча на АллатраТВ, організатор проектів культурної, соціальної та благодійної направленості. Увійшла у Національний рейтинг «ТОП 100 видатних жінок Київщини» в 2019 та 2020 роках, до Всеукраїнського рейтингу «Успішні жінки України», нагороджена в I та ІІ Національних преміях «Найкраща українка в професії» (маркетолог), в Всеукраїнській премії «МамаWOW” в 2019 та 2020 роках, в премії ТОП 50 «Lady summer 2020”, в премії Celebrity Awards (маркетолог). Нагороджена орденом «За розбудову України».